11.04.2019

2. april kom det en liten Astrid til verden ved Stavanger Universitetssjukehus. Sindre M. Finnesand og Ragnhild Ausdal er stolte foreldre som gleder seg til å skape gode minner sammen med Astrid.